Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

nawet po zranieniu
stracie
bólu
zerwaniu
twoje ciało jest nadal
tym jedynym
pod którym chcę
być rozebrana
— Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted frompensieve pensieve viadamagedsoul damagedsoul
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viadamagedsoul damagedsoul
7525 ceb1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viapoolun poolun
Poranny lęk jak stary dobry przyjaciel wita niecierpliwie i szepce – bój się
— Barbara Rosiek
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viapoolun poolun
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viapoolun poolun
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viapoolun poolun
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaindisputabel indisputabel
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
1332 070c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viapoolun poolun
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viapoolun poolun
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapoolun poolun
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viapoolun poolun
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viapoolun poolun
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapoolun poolun
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viainyou inyou
7030 4af4
Reposted fromnaasty naasty viapoolun poolun

June 21 2017

Reposted fromposzum poszum viapoolun poolun
2438 b490
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaaks aks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl