Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2018

9250 1779
Reposted fromunterland unterland viaszydera szydera
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viaszydera szydera
7474 f79e 500
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatouchthesky touchthesky
Reposted fromFlau Flau viaistsoeasy istsoeasy
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viatouchthesky touchthesky
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabarock barock
5168 e552
miejskie rozczarowanie. krakowska rzeczywistość. polska.
Reposted fromikari ikari viapl pl

November 12 2018

7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrunkwhipster drunkwhipster
5273 7446
Reposted fromtichga tichga vianukot nukot
5703 4eac
Reposted fromzelbekon zelbekon vianukot nukot

November 11 2018

9264 7690 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakatastrofo katastrofo
4815 e6f8 500
Reposted fromnutt nutt viasober sober
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunmadebeds unmadebeds
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viairmelin irmelin
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl