Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

2722 6b87
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viakoloryzacja koloryzacjahow I plan to live my life
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viakoloryzacja koloryzacja

May 23 2017

Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viazapachsiana zapachsiana
4565 37e2 500
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit via100suns 100suns
7788 5f95 500

al4z:

current mood

Reposted from10k-saints 10k-saints viaindisputabel indisputabel
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul

May 22 2017

Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viainyou inyou

May 16 2017

1712 eec1
Reposted fromlevindis levindis vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
9151 c1d8
Reposted fromhysterie hysterie vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
0738 6cf4
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
6352 6252
Po dwukrotnym przeczytaniu "Mleko i miód" z całą świadomością mogę stwierdzić, że każda kobieta niezależnie od wieku czy statusu powinna mieć swój własny egzemplarz w domu i wracać do niego na różnych etapach życia. Prawda zapisana na tych kartkach uderza z potężną siłą i ukazuję całkowicie inny punkt widzenia na kobiece problemy z którymi nie jedna z nas borykała się już jako dziewczynka.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl