Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
1533 5041 500
Reposted fromzciach zciach viaEdgi Edgi
Reposted fromFlau Flau viaEdgi Edgi

shittydinosaurdrawings:

today I are. tired.
Reposted fromhairinmy hairinmy viaEdgi Edgi

November 14 2019

Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt
8339 fd09 500
Reposted fromtfu tfu viabarszczowa barszczowa
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viakompleksdziury kompleksdziury
2548 73e5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaunusual unusual
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunusual unusual
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual

November 13 2019

0123 af91 500
Reposted fromzciach zciach viabarszczowa barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
0121 d160 500
Reposted fromzciach zciach viainvincible invincible
2484 9e7d 500
Reposted froms3 s3 viapragne-ataraksji pragne-ataraksji

November 12 2019

5517 8826 500
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
6950 0f54 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaEdgi Edgi

November 11 2019

Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaakrew akrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl