Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viapoolun poolun
9184 b57d
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viakamlot kamlot
Reposted fromFlau Flau viakamlot kamlot
4556 59dc
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
1553 8085
Reposted fromfungi fungi vialifedownthespiral lifedownthespiral
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viamyzone myzone
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra via100suns 100suns
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaHoHo HoHo
5887 ba46 500
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaweruskowa weruskowa
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaHoHo HoHo
1126 e23c
Reposted fromseaweed seaweed viaHoHo HoHo
9753 7d78 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaHoHo HoHo
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viapoolun poolun
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl