Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viasmaller smaller
Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viafutureiscoming futureiscoming
Reposted fromjedyny jedyny viazupabiskupa zupabiskupa
8411 cc7a
9870 1f95
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazupabiskupa zupabiskupa
5456 7e2b
Reposted fromidiod idiod viazupabiskupa zupabiskupa
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viazupabiskupa zupabiskupa
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavstane vstane
1708 2413 500
Reposted fromZircon Zircon viavstane vstane
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viavstane vstane
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viavstane vstane
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste. 
— Bóg nie jest automatem do kawy
Reposted fromthesmajl thesmajl viavstane vstane
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viavstane vstane

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viavstane vstane
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viavstane vstane
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia vialaparisienne laparisienne
8445 5f18
3908 0989 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl