Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

4450 4cb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmaller smaller
Reposted fromshakeme shakeme viasmaller smaller
Reposted frommeem meem viasmaller smaller
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viasmaller smaller
W miłości chodzi o to, bym wolał kłócić się z Tobą, niż kochać z kimś innym..
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazyta zyta
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness viazyta zyta

March 17 2020

6872 a4fc 500
Reposted fromHereName HereName viapffft pffft
6489 c704 500
Reposted fromZircon Zircon viaakrew akrew
5730 0683 500
Reposted fromzciach zciach viajnna jnna
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viajnna jnna
8998 6882 500
Reposted frompiehus piehus viajnna jnna
8832 92b5 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viazakazane zakazane
8684 bf0e 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viabarszczowa barszczowa
9672 939f 500
Reposted frompiehus piehus viabarszczowa barszczowa
Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć jakie książki czytam w nocy.
Co kręci mnie w seksie. 
Jakie lubię lody.  Jakie drinki piję w nocy.
Co mnie smuci a co cieszy.
Dlaczego szybko wpadam w gniew i jeszcze szybciej się godzę. 
Nie dowiedziałeś się jakie mam wspomnienia z dzieciństwa.
Jaka muzyka koi mnie a jaka pobudza. 
Dlaczego tak bardzo lubię morze.
Szkoda, że nigdy nie chciałeś poznać mnie tak naprawdę.
— "Pożądanie rozpoczyna się w głowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
8467 cb2d 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaunusual unusual
8054 0991 500
Reposted fromharridan harridan viaunusual unusual
2696 89bb 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaHogattaa Hogattaa
8334 e2d9 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaHogattaa Hogattaa
1304 ef84 500
Reposted fromtfu tfu viaHogattaa Hogattaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl