Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

2999 15ed 500
Reposted fromhrafn hrafn vialaparisienne laparisienne
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
4173 fb67 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
2489 f5ea 500
Did you look at my butt?
Reposted fromtgs tgs viainvincible invincible
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viazyta zyta
2679 e12a
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viazyta zyta
Chciałabym pamiętać dobre rzeczy rzeczy, by nie myśleć o złych, żeby przestały mi ciążyć i wpływać na moje działania. Nie chciałam dokonywać wyborów opartych na przekonaniu, ze komukolwiek zaufam, i tak się sparzę. Za to chciałam przestać myśleć, że nie zasługuję na nic dobrego.
— Megan Hart - "Trzy oblicza pożądania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaakrew akrew
1853 262d 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaGabreiila Gabreiila
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaGabreiila Gabreiila
Fakt, że nasza historia nigdy nie będzie miała happy endu, rozpala tysiące myśli. Każda kolejna powoli zamienia moje serce w pogorzelisko. 
— z cyklu przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaGabreiila Gabreiila
9715 d8e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
1358 72ef 500
Reposted fromnutt nutt viaGabreiila Gabreiila
6587 18d6 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaGabreiila Gabreiila

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Reposted fromyourtitle yourtitle viaakrew akrew
0566 1704 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaakrew akrew
0014 c98d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaakrew akrew
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viazyta zyta
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunusual unusual
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhormeza hormeza viaunusual unusual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl